N.n. KAAK. He married Anita Christina VAN DAM . Anita Christina VAN DAM, daughter of Harmen VAN DAM and Christina Maria COOLEN , .


Children of N.n. KAAK and Anita Christina VAN DAM are:

1. Diana KAAK
2. Petra KAAK

Notes for N.n. KAAK:

bulletName: N.n. Kaak  

Notes for Anita Christina VAN DAM:

bulletName: Anita Christina van Dam  

Notes for Diana KAAK:

bulletName: Diana Kaak  

Notes for Petra KAAK:

bulletName: Petra Kaak