Adam KOMAN. He married Neeltje VAN EEK . Neeltje VAN EEK.


Children of Adam KOMAN and Neeltje VAN EEK are:

1. Krijn KOMAN See Krijn KOMAN & Jannetje LUIJENDIJK

Notes for Adam KOMAN:

bulletName: Adam Koman  
bulletDied: 

Notes for Neeltje VAN EEK:

bulletName: Neeltje van Eek  
bulletDied: