Cornelis LUIJENDIJK. He married Agnetha VERSCHUUR . Agnetha VERSCHUUR.


Children of Cornelis LUIJENDIJK and Agnetha VERSCHUUR are:

1. Jannetje LUIJENDIJK See Krijn KOMAN & Jannetje LUIJENDIJK

Notes for Cornelis LUIJENDIJK:

bulletName: Cornelis Luijendijk  
bulletDied: 

Notes for Agnetha VERSCHUUR:

bulletName: Agnetha Verschuur  
bulletDied: