Johannes Pieter Of J Peter Of Johan Pieter Hans Pieter WEGENAAR (WEEGENAAR, WEGENAAR, WAGENAAR). He married Helena Of Lena Of Magdalena NUMANS (NEUMAN, NEUMANS, NIEUWMAN, NIEUWMANS) 23 MAR 1748 in Utrecht. Helena Of Lena Of Magdalena NUMANS (NEUMAN, NEUMANS, NIEUWMAN, NIEUWMANS).


Children of Johannes Pieter Of J Peter Of Johan Pieter Hans Pieter WEGENAAR (WEEGENAAR, WEGENAAR, WAGENAAR) and Helena Of Lena Of Magdalena NUMANS (NEUMAN, NEUMANS, NIEUWMAN, NIEUWMANS) are:

1. Johanna WEGENAAR (WEEGENAAR, WEGENAAR, WAGENAAR), b. 1753 See Johannes SCHOONMADE (SCHOMADE,SCHOONMAADEN) & Johanna WEGENAAR (WEEGENAAR, WEGENAAR, WAGENAAR)

Notes for Johannes Pieter Of J Peter Of Johan Pieter Hans Pieter WEGENAAR (WEEGENAAR, WEGENAAR, WAGENAAR):

bulletName: Johannes Pieter Of J Peter Of Johan Pieter Hans Pieter Wegenaar (Weegenaar, Wegenaar, Wagenaar)  
bulletDied: 

Notes for Helena Of Lena Of Magdalena NUMANS (NEUMAN, NEUMANS, NIEUWMAN, NIEUWMANS):

bulletName: Helena Of Lena Of Magdalena Numans (Neuman, Neumans, Nieuwman, Nieuwmans)  
bulletDied: