Wouter DE JONG. He married Jannetje WITTE . Jannetje WITTE.


Children of Wouter DE JONG and Jannetje WITTE are:

1. Adrianus DE JONG, b. abt. 1843 See Adrianus DE JONG & Maria VAN DAM
2. Pieter DE JONG, b. abt. 1830 See Pieter DE JONG & Dingena VAN DAM

Notes for Wouter DE JONG:

bulletName: Wouter de Jong  
bulletDied: 

Notes for Jannetje WITTE:

bulletName: Jannetje Witte  
bulletDied: