Nederland chronologisch, 20e eeuw

Wat gebeurde er in Nederland in de jaren van de stamboom...


 

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1. de polytechnische school in Delft wordt een hogeschool.

2. bijzondere universiteiten en bijzondere gymnasia kunnen het recht krijgen om geldige examens af te nemen, en ook om subsidies te krijgen.

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1. invoering van het algemeen mannelijk kiesrecht. De wetgever mag zelf bepalen of ook de vrouwen hun stem mogen uitbrengen.

2. de eisen voor verkiesbaarheid in Eerste en Tweede Kamer worden gelijk getrokken.

3. er wordt overgegaan op "opkomstplicht" om een evenredige vertegenwoordiging te bewerkstelligen. Dit heeft een versplintering van de partijen als gevolg.

4. het openbaar en het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs worden gelijkgesteld.

1918

1919

1920

1921

1922

1. troonopvolging wordt beperkt tot wettige nakomelingen van koningin Wilhelmina.

2. de koloniŽn worden vanaf nu aangeduid met de namen: Nederlands-IndiŽ, Suriname en de Nederlandse Antillen. Hun staatsinrichting wordt bij wet geregeld.

3. de mogelijkheid wordt ingevoerd om andere publiekrechtelijke lichamen in te stellen, dan deze genoemd in de grondwet.

4. algemeen vrouwenkiesrecht maakt deel uit van de grondwet.

5. de mogelijkheid wordt geschapen om een wet op dienstweigering in te voeren.

6. enkel de Staten-Generaal kunen een oorlogsverklaring ratificeren.

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

 

 

Bron: Georges Brems, Wikipedia


Index Return To Table Of Contents

Copyright © 2008 W. van Dam