Nederland chronologisch, 18e eeuw

Wat gebeurde er in Nederland in de jaren van de stamboom...


 

1700

1701

1702

1703

1704

1705

1706

1707

1708

1709

1710

1711

1712

1713

Bepalingen:
1. Filips V krijgt Spanje en de koloniën, maar moet afzien van aanspraak op de Franse troon.
2. Spaans Italië en de zuidelijke Nederlanden komen toe aan Oostenrijk.
3. de noordelijke Republiek krijgt Venlo en Stevensweerd, maar de rest van Opper-Gelder gaat naar Pruisen.
4. Engeland mag Gibraltar behouden.
5. het prinsdom Oranje komt definitief toe aan de Fransen.
6. de zuidelijke Nederlanden blijven onder Staats-Brits condominium, tot er een definitieve barrièreregeling met Karel VI van Oostenrijk in voege is.

1714

1715

Bepalingen:

1. de Republiek mag opnieuw garnizoenen legeren in Doornik, Menen, Veurne, Waasten, Ieper, fort-Knokke, Namen en Dendermonde. Ook Oostenrijkse troepen worden er gelegerd.

2. de Oostenrijkse keizer betaalt voor het onderhoud van de Staatse garnizoenen jaarlijks 1.125.000 gulden.

3. de Schelde blijft gesloten, en de handel met Indië blijft verboden voor de zuidelijke Nederlanden.

4. het gunstige tarief dat door de zeemogendheden werd vastgelegd, blijft van kracht.

1716

1717

1718

1719

1720

1721

1722

1723

1724

1725

1726

1727

1728

1729

1730

1731

1732

1733

1734

1735

1736

1737

1738

1739

1740

1741

1742

1743

1744

1745

1746

1747

1748

1749

1750

1751

1752

1753

1754

1755

1756

1757

1758

1759

1760

1761

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770

1771

1772

Hij wordt opgevolgd door van Bleiswijk, iemand die door de hertog van Brunswijk zelf gevormd en naar de hand gezet is.

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

1780

1781

1782

1783

1784

1785

1786

1787

1788

1789

1. de Nootisten of Statisten, volgelingen van de Brusselse advokaat Hein van der Noot en de Antwerpse kanunnik Frans van Eupen. Deze partij is conservatief en klerikaal, komen op voor de rechten der gewestelijke staten.

2. de Vonckisten zijn volgelingen van Frans Vonck; ze stellen zich op als democraten en worden beïnvloed door de denkbeelden van de verlichting. Deze partij streeft eerder naar centralisatie.

1790

1791

1792

1793

1794

1795

1. Frankrijk en de Republiek sluiten een offensief en defensief verbond.

2. de Republiek moet Frankrijk met de helft van zijn leger en vloot steunen, en bovendien 25.000 Franse troepen van kledij en voeding voorzien.

3. Staats-Vlaanderen, Maastricht en Venlo worden ingelijfd bij Frankrijk.

4. Frankrijk ontvangt een schadeloosstelling van 100 miljoen gulden.

1796

1797

1798

1. er komt een Vertegenwoordigend Lichaam, gekozen volgens algemeen getrapt kiesrecht.

2. het Vertegenwoordigend Lichaam heeft wetgevende macht, stelt jaarlijks de begroting op en benoemt de leden van het Uitvoerend Bewind, dat bestaat uit 5 directeuren en 8 assistenten.

3. het land wordt verdeeld in 8 departementen (waarvan de grenzen afwijken van de historisch gegroeide provincies).

4. departementele en plaatselijke besturen worden verkozen door stemgerechtigde burgers.

5. de gilden worden opgeheven.

1799

 

 

Bron: Georges Brems, Wikipedia


Index Return To Table Of Contents

Copyright © 2008 W. van Dam