Aryen ‎(Adrien)‎ Henricsz van Neck  ‎(I3795)‎
Naam:
Aryen ‎(Adrien)‎ Henricsz van Neck

Geslacht: ManMan
      

Overleden:
Persoonlijke feiten en details
Notities

Shared Note
testament 15 /11 /1635
ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 129
Aktenummer /Blz. 169 /506
Notaris Arnout Wagensvelt
Aryen Henricxz van Neck, j.m. herroept eerdere wilsbeschikkingen en benoemt tot erfgenamen zijn zusters Maertgen Henricx en Lisbeth Henricx zijn broer Daniel Henricx en Lysbeth Teunisdr, de dochter van wijlen zijn zuster Dirckgen Henricx, elk voor 1 / 5 deel. De 2 dochters van wijlen zijn zuster Maertgen Henricx krijgen samen ook 1 /5 deel. Lysbeth Teunisdr mag tot haar 30ste jaar alleen de rente genieten. Administrateur voor haar deel is Cornelis van Dam, burgemeester van Goereede, cousijn van tes tateur. Zijn zuster Pietertjen Henricx, vrouw van Goossen Pietersz Vijch krijgt een jaargeld van 250 gulden en haar man na haar overlijden van 100 gulden. Deze erft ook zijn kleding. De 2 kinderen van zijn zuster Lysbeth Henricx en Abraham van Rande krijgen elk een zilveren schaal met de naam van testateur er op. Machteltgen Crijgers, dochter van zijn nicht Clara Verhaven, krijgt een gouden ketting, en Pieternelletgen de vrouw van Henrick Barentsz en Elsgen Henricx krijgen elk 25
-----------------------------------
Aktesoort testament
Datum 26 /07 /1637
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 129
Aktenummer /Blz. 264 /780
Notaris Arnout Wagensvelt
Adriaen Henricxz van Neck, jongeman, benoemt tot zijn erfgenamen, elk voor ¼ deel, zijn zusters Maertgen Henricx en Lysbet Henricx van Neck, zijn broer Daniel Henricxz van Neck, en de kinderen van zijn overleden zuster Maertgen Henricx van Neck nl. A eltgen Verhaven, echtgenote van Cornelis van Dam, burgemeester van Goereede, en Clara Verhaven, echtgenote van Willem Cryger. Als prelegaat krijgt Maertgen Henricx het huis waar testateur met haar en zijn broer Daniel woont, aan de Hoogstraat binnend ijks, en het daar achter gelegen huis op 't Steyger. Testateur heeft deze huizen geërfd van zijn moeder Cornelia Claesdr van Dryel. Maertgen moet wel aan zijn zuster Pietertgen Henricx haar levenlang 100 gulden per 3 maanden uitkeren. Verder legaten aan Maertgen en Daniel Henricxz en aan de 3 kinderen van zijn zuster Lysbet, het kind van zwager Van Dam, de 2 kinderen van zwager Cryger, aan Lysbet Teunisdr Fiool, zijn zusters dochter, aan zijn zusters Lysbet en Pietertgen Henricx en aan Aeltgen e n Clara Verhaven. Nog een legaat aan Balt Huybrechsz waarvan deze een uitkering geeft aan Pieternelle, hun waster.
Belendingen: Catarina Oliviers, Catarina van Hals,thesaurier Jacob van Goch, Van der Mast, beenha


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen
Geen bronvermeldingen voor deze persoon.

Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Hendrick Danielsz van Neck ‎(I3792)‎
Overleden voor 1633
Moeder
Cornelia Claesdr van Driel ‎(I1738)‎
Overleden voor 17 april 1640

#1
Zus
Maria ‎(Maertgen)‎ Hendricx van Neck ‎(I3793)‎
Overleden voor 15 november 1635
#2
#3
Zus
#4
Broer
#5
Zus
Dirckgen Henricx van Neck ‎(I3798)‎
Overleden voor 15 november 1635
#6
Zus
Pietertgen Henricx van Neck ‎(I3799)‎
Overleden ongeveer 1647
#7
Zus
Maertgen Henricx van Neck ‎(I3794)‎
Geboorte voor 1615