Maertgen Henricx van Neck  ‎(I3794)‎
Naam:
Maertgen Henricx van Neck

Geslacht: VrouwVrouw
      

Geboorte: voor 1615
Overleden:
Persoonlijke feiten en details
Geboorte voor 1615
Record ID nummer 3794
Bekijk details betreffende ...

Ouders Familie  (F37)
Hendrick Danielsz van Neck
- 1633
Cornelia Claesdr van Driel
- 1640
Maria ‎(Maertgen)‎ Hendricx van Neck
- 1635
Aryen ‎(Adrien)‎ Henricsz van Neck
-
Lisbeth Henricx van Neck
-
Daniel Henricx van Neck
-
Dirckgen Henricx van Neck
- 1635
Pietertgen Henricx van Neck
- 1647
Maertgen Henricx van Neck
1615 -


Notities

Shared Note
Aktesoort rekening of boedelrekening
Datum 06 /12 /1637
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 145
Aktenummer /Blz. 142 /264
Notaris Arnout Wagensvelt
Ontvangsten en uitgaven die Maertgen Hendricx van Neck heeft gehad, vanwege de goederen die zij met Abraham van Rande, Cornelis van Dam, Willem Crijger en Lijsbeth Teunisdr Fiool gezamenlijk bezitten.
Ontvangsten:
rentebrief en lijfrente op naam van Daniel Henricxs van Neck en Maertgen Henricxs, en een derde van de huishuur op het huis op de Corenmarct, toebehoord hebbend aan Daniel Henricxs van Neck. Totaal 256 gld.
Uitgaven aan: Daniel Henricxs en Maertgen Henricxs, Abraham van Rande, als man van Lijsbeth Henricxs van Neck en de heren Van Dam en Willem Crijger en Andries Helerius, als man van Lijsbeth Teunisdr Fiool. Totaal 184 gld.
Nog ontvangen aan huur 145 gld en 69 gld uitgegeven.
Maertgen Henricx van Neck, Abraham van Rande, Cornelis van Dam en Crijger samen, zijn voor drie vierde erfgenaam van Aryen Henricxs van Neck en Daniel Henricxs van Neck voor een vierde part.
Dit een vierde part moet gedeeld worden door Maertgen Henricx, Abraham van Rande, de heren van Dam en Crijger en Andries Helerius, die tezamen erfgenaam zijn van Daniel Henricxs van Neck.
N.B.: Andries Helerius tekent als Andries Hellerus
---------------------------------------
Aktesoort testament
Datum 18 /12 /1637
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 129
Aktenummer /Blz. 277 /823
Notaris Arnout Wagensvelt
Maertgen Henricx van Neck, ongehuwd, legateert aan Cornelis Balling, leraar van de Mennonister gemeente, of aan zijn opvolger, 600 gulden voor de armen. Hiervan moet jaarlijks 25 gulden worden uitgekeerd aan Pieternelletgen Jacobs, de vrouw van Henri ck Barentsz, die ook haar levenlang vrij wonen houdt in haar huis, dat eigendom is van testatrice Legaten voor haar en voor Fytgen Leenders, testatrices waster, aan Hester Reyers, wonende in het Quaeckernaeck, de kinderen van testatrices neef NN Coni nck, de kinderen van Claes van Dryel, het dochtertje van Hester Reyers genaamd Dingenom Huijbrechs, Elsgen Henricx, Maertgen Teunisdr, wonende in de Goutse Wagenstraet. Ook legaten aan haar zuster Lysbet Henricx van Neck en dier zonen Henrick van Ran de, en Jan van Rande en Daniel van Rande, aan haar overleden zusters dochter Lysbet Teunisdr Fiool, aan Clara Verhaven, vrouw van de heer Crijger, en hun dochter Maria Crijgers, aan Aeltgen Verhave, vrouw van burgemeester Cornelis van Dam en hun doch ter Maria van Dam. Pietertge Henricx van Neck krijgt ook levenslang een inkomen uit een rentebrief bij Eewout van Bijlwerff, uit de nalatenschap van haar broer Daniel Henricx van Neck. Erfgenamen zijn Lysbeth Henricx van Neck, de dochters Aeltge en C lara Verhaven van wijlen Maertgen Henricx van Neck, en de nakomelingen van Lysbet Teunisdr. Pietertgen Henricx van Neck is getrouwd met Goossens Pietersz Vijch.
-----------------------------------
Aktesoort testament
Datum 20 /04 /1641
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 114
Aktenummer /Blz. 1 /1
Notaris Nicolaas v.d. Hagen
Maritgen Hendricxdr van Neck, jongedochter, vermaakt nader omschreven kleding, juwelen e.d. als volgt:
Aan Goosen Pietersz Vijch en aan diens vrouw, haar zuster Pietertgen Hendricxdr van Neck.
Aan haar zuster Lysbeth Hendricxdr van Neck, vrouw van Abraham van Randen, alsmede aan diens zoons Hendrick van Randen en Daniel van Randen.
Aan Maria Dammisdr, dochter van Aeltgen Crijnen Verhaven.
Aan Hendrick Crijgers, zoon van Clara Crijnen Verhaven.
Aan Lysbeth Thonisdr Fiole, dochter van testatrices overleden zuster Diricktgen Hendricxdr van Neck.
Aan Cornelis Balling, dienaer van de Vlaemsche Gemeynte.
Aan Annetgen Cleyn ‎(?)‎ haar dienstmaecht.
Aan haar nicht Claesgen Bouten.
Aan Maritgen Thonisdr, weduwe van Cornelis Coning.
Aan het vrouwenhuys.
De rest van haar na te laten goederen vermaakt zij aan:
de kinderen van Maria Hendricxdr van Neck, Aeltgen Crijnen Verhaven vrouw van Cornelis van Dam burgemeester van Goeree, Clara Crijnen Verhaven vrouw van Willem Crijger vroetschap van Rotterdam, en aan Lysbeth Thonisdr Fiole vrouw van Andries Hilleriu s wonende te Aemsterdam.
N.B. De akte is doorgehaald en blijkens aantekening in de marge vervangen door een ander testament.
-------------------------------------------------
Aktesoort testament
Datum 25 /02 /1644
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 115
Aktenummer /Blz. 58 /84
Notaris Nicolaas v.d. Hagen
Testeert Maritgen Hendericx van Neck, bejaarde jonge dochter.
Legaten voor: Pietertgen Hendericx van Neck, wed. van Goosen Pietersz Vijch,
haar zuster, Meritgen Arens Trompper, vrouw van Aryaen Govertsz,
Claesgen Claesdr den Bout wonende in 's Gravenhage, haar nicht.
Cornelis Balling, leraar van de Vlaamse Gemeente, Fijtgen Leendertsdr haar
lindewaster, Henderick en Daniel van Randen, zonen van haar zuster Lysbeth.
Willem de Coning haar neef en zijn moeder Maritgen Thonisdr, Grietgen Robrechts
haar linnennaaister.
Cornelis Crijgers en Maria van Dam, kleinkinderen van haar zuster Maria.
De oude vrijsters, de moeder en de jonge vrouwen in het vrouwenhuis.
Erfgenamen: Lysbeth Hendericx van Neck, vrouw van Abraham van Randen, haar zuster, voor 1 /3 e part.
De kinderen van Maria Hendericx van Neck, haar zuster: Aeltgen Crijnen Verhaven,
vrouw van Cornelis van Dam, burgemeester van Goerede en Clara Crijnen Verhaven,
vrouw van Willem Crijger, vroedschap, samen voor 1 /3 e part.
Lysbeth Thonis Fiole, vrouw van Anderes Hillerius wonende te Amsterdam, dochter
van Dirckgen Henderick van Neck, voor 1 /3 e part.


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen
Geen bronvermeldingen voor deze persoon.

Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Hendrick Danielsz van Neck ‎(I3792)‎
Overleden voor 1633
Moeder
Cornelia Claesdr van Driel ‎(I1738)‎
Overleden voor 17 april 1640

#1
Zus
Maria ‎(Maertgen)‎ Hendricx van Neck ‎(I3793)‎
Overleden voor 15 november 1635
#2
Broer
#3
Zus
#4
Broer
#5
Zus
Dirckgen Henricx van Neck ‎(I3798)‎
Overleden voor 15 november 1635
#6
Zus
Pietertgen Henricx van Neck ‎(I3799)‎
Overleden ongeveer 1647
#7
Maertgen Henricx van Neck ‎(I3794)‎
Geboorte voor 1615