Teunis Dirks Meeldijk  ‎(I3577)‎
Naam:
Teunis Dirks Meeldijk

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: ongeveer 1654 Piershil
Overleden: ongeveer 1728 ‎(Leeftijd 74)‎ Klaaswaal
Persoonlijke feiten en details
Geboorte ongeveer 1654 Piershil

HuwelijkBurgerlijk huwelijk
Joosje Cornelisdr Quartel - 1691 ‎(Leeftijd 37)‎ 's Gravendeel

Overleden ongeveer 1728 ‎(Leeftijd 74)‎ Klaaswaal

Record ID nummer 3577
Bekijk details betreffende ...


Directe familie  (F2221)
Joosje Cornelisdr Quartel
1670 - 1753
Dirk Teunisz Meeldijk
-
Annigje Meeldijk
1692 -
Ariaantje Meeldijk
1695 -
Arij Meeldijk
1705 -
Teuntje Teunis Meeldijk
1708 -
Pleun Meeldijk
1711 -
Arie Theunisse Meeldijk
1713 - 1766


Notities

Shared Note
Diaken te Piershil 1693, schepen van Klaaswaal 1705
- 1700: Teunis Meeldijk en zijn vrouw Joosje Cornelisdr. vermeld als lidmaten van de NG gemeente te Nieuw-Piershil
- 10 okt. 1705: zij vertrekken met attestatie naar Klaaswaal
- 14 mei 1707: Dirk Cornelisz. Quartel en Theunis Dirksz. Meeldijck, bouwman te Klaaswaal, echtgenoot van Joosje Cornelisdr. Quartel, hebben van hun ouders, wijlen Cornelis Dirksz. Quartel en Ariaantje Leendertsdr. 't Jongh, o.a. een huis en erf aan de noordzijde van de Rijkestraat te 's-Gravendeel geërfd. ‎(ONA 's-Gravendeel)‎
- 6 april 1724: compareren voor notaris H. van Wetten te Dordrecht Dirk Cornelisz. Quartel, bouwman wonende onder 's-Gravendeel en Theunis Dircksz. Meeldijck, bouwman wonende onder Klaaswaal, getrouwd met Joosje Cornelisdr. Quartel. Zij verklaren, da t hun uit de boedel van hun vader resp. schoonvader, wijlen Cornelis Dirksz. Quartel, bij boedelscheiding met hun moeder resp. schoonmoeder, Ariaantje Leendertsdr. 't Jong, weduwe van voornoemde Cornelis Quartel, gemaakt op 14 mei 1707 voor notaris W . de Voogt te 's-Gravendeel "te saemen en in 't gemeen" is aanbedeeld 6 mrg. 400 roeden land in de Trekdam en een huis en erf aan de noordzijde van de Rijkestraat te 's-Gravendeel, belend oost de weduwe van Theunis Pietersz. Meijdam en noord de weduw e van Jan Rochusz. Visscher, dat aan Dirk Cornelis z. Quartel te beurt gevallen is het land in de Trekdam en aan Meeldijck het in s'-Gravendeel, ofwel de kooppenningen daarvan, bedragende een som ma van 220 gl., welke hij bij het transport heeft ontv angen en dat eerste comparante aan tweede comparant heeft uitgekeerd de meerwaarde van het land ten opzichte van het huis, namelijk een bedrag van 390 gl., terwijl de nog onbetaalde lasten van het land, zoals de verponding en de 200e penning, ten las te van de eerste comparant zullen komen. Akte door beiden ondertekend. ‎(ONA Dordrecht inv. 757, akte 22, f. 81 e.v.)‎.


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen
Geen bronvermeldingen voor deze persoon.

Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Verwanten
Gezin met Joosje Cornelisdr Quartel
Teunis Dirks Meeldijk ‎(I3577)‎
Geboorte ongeveer 1654 Piershil
Overleden ongeveer 1728 ‎(Leeftijd 74)‎ Klaaswaal
16 jaren
Partner
 
Joosje Cornelisdr Quartel ‎(I4237)‎
Geboorte 1670 40 33 's Gravendeel
Overleden 6 februari 1753 ‎(Leeftijd 83)‎ Klaaswaal

Burgerlijk huwelijk: 1691 -- 's Gravendeel
#1
Zoon
#2
Dochter
Annigje Meeldijk ‎(I3565)‎
Geboorte Piershil

3 jaren
#3
Dochter
Ariaantje Meeldijk ‎(I3566)‎
Geboorte ongeveer 1695 41 25

10 jaren
#4
Zoon
Arij Meeldijk ‎(I3568)‎
Geboorte ongeveer 1705 51 35

3 jaren
#5
Dochter
Teuntje Teunis Meeldijk ‎(I3578)‎
Geboorte 18 april 1708 54 38 Klaaswaal

4 jaren
#6
Zoon
Pleun Meeldijk ‎(I3574)‎
Gedoopt 18 november 1711 Klaaswaal

19 maanden
#7
Zoon
Arie Theunisse Meeldijk ‎(I3567)‎
Geboorte 20 juni 1713 59 43 Piershil
Overleden 6 oktober 1766 ‎(Leeftijd 53)‎ Nieuw Beijerland